Συχνές Ερωτήσεις

Οι τιμές των μετάλλων είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων παγκοσμίως και συνεπώς ορίζονται νέες σε καθημερινή βάση. Ενδέχεται να παρατηρούνται αλλαγές στις τιμές ακόμα και κατά την διάρκεια της ίδιας ημέρας.

Βάσει του άρθρου 39Α του Ν.2859/2000 οι εταιρείες μπορούν να πωλούν προς καταστροφή/ανακύκλωση τα μηχανήματα, μέταλλα και τα όποια άλλα ανακυκλώσιμα υλικά σε αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης, όπως είναι η Αγορά Μετάλλων, χωρίς την αναγραφή-υπολογισμό του Φ.Π.Α. στο τιμολόγιο πώλησης.

Μπορείτε να μας παραδώσετε υλικά στην έδρα μας (βλ. χάρτη παρακάτω), κατά προτίμηση μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

Σε περίπτωση ανακύκλωσης αυτοκινήτου θα χρειαστείτε την πρώτη φορά που θα συνεργαστείτε μαζί μας να προσκομίσετε το δελτίο ταυτότητας και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Ενδέχεται να ζητηθεί επιπλέον έγγραφο που να αναγράφει το Α.Φ.Μ. όπως δίπλωμα ή φορολογική δήλωση.

Για όλα τα υλικά αξίας άνω των 200€ η μεταφορά των υλικών είναι δωρεάν εφόσον είναι εντός Αττικής και δεν απαιτείται η χρήση ειδικών μηχανημάτων ή εξειδικευμένων εργασιών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για την καλύτερη προσέγιση του κόστους μεταφοράς.